New generation of vocational

วางรากฐานทางอาชีพ ด้วยการศึกษาแนวใหม่ สร้างรายได้ระหว่างเรียน ด้วยหลักสูตรที่เน้นการฝึกงานโดยตรงกับสถานประกอบการ เช่น Canon Mitsubishi Electric 7-eleven รายได้และสวัสดิการเช่นเดียวกับ พนักงาน เรียนจบแล้วมีงานรองรับ

Happy Learningสนับสนุนนโยบายเรียนดี เรียนฟรี 15 ปีของรัฐบาล มีกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ผู้กู้รายเก่าสามารถ ต่อสัญญากู้ได้ทันที

จบแล้วเรียนต่อหรือทำงานทั้งภาครัฐและเอกชน

พิเศษ! สมัครเรียนด่วน

อ่านเพิ่ม

Trust me to leave

dog books

ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล จบปริญญาเอกทางด้านบริหารการศึกษา ดูแลเอาใจใสลูกศิษย์ทุกคนดั่งลูกหลาน

มีหอพักนักศึกษาอยู่ใกล้บริเวณวิทยาลัยฯ เดินทางสะดวก ปลอดภัยในแหล่งชุมชน

อ่านเพิ่ม

activities

ภาพตัวอย่าง

รายละเอียด

วันที่อัพเดท

ขอกล่าวคำว่า Merry Christmas 2013 และ Happy New Year 2014 ด้วยกิจกรรมสนุกสนานจากศิษย์และคณะครู-อาจารย์ ก่อนหยุดยาวช่วงปีใหม่ ในแบบบรรยากาศหนาวเย็น

ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

16 ม.ค.57

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาฝึกงาน กับบริษัท Mitsubishi Electric ซึ่งวิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี ร่วมกับบริษัท ส่งนักศึกษาเข้าฝึกงานกับบริษัทเป็นประะจำทุกปี กับประสบการณ์ตรงและโอกาสทางอาชีพที่ดีกว่า

ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

16 ม.ค.57

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาท พิธีมอบเกียรติบัตร และกิจกรรมการแสดง เพื่อเทอดพระเกียรติ เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556

ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

8 ต.ค.56

กิจกรรมการประกวดร้องเพลงวันแม่ ณ ห้องประชุม วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2556

ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

8 ต.ค.56

พานไหว้ครูที่บรรจงประดิษฐ์ด้วยฝีมือและความสามัคคี การแสดงที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมอันดีงาม และการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์ ในพิธีไหว้ครูของนักศึกษาภาคปกติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2556

ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

7 ส.ค.56

นักศึกษาภาคสมทบ (เสาร์-อาทิตย์) จัดพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญู แสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีต่อผู้มีพระคุณทางการศึกษาเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี

ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

7 ส.ค.56

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดทิพย์สันติวัน ประจำปีการศึกษา 2556 นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสูทดูสวยน่ารักและสง่างาม ยิ้มแย้มแจ่มใส จิตใจดีงามพร้อมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

30 ก.ค.56

ค่ายปฐมนิเทศนักศึกษา ระหว่าง 6-8 พฤษภาคม 2556 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญหลายด้านมาให้ความรู้ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและครู-อาจารย์ เป็นการเริ่มปีการศึกษาใหม่ที่ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนาน และความผูกพันระหว่างเพื่อนและครู

ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

10 พ.ค.56

นักศึกษาเข้ารับการปฐมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนและฝึกประสบการณ์ โดย ดร.ดาว สมศรีโหน่ง กล่าวเปิดการปฐมนิเทศ ท่าน ดร.ปรีชา อรัญวารี พร้อมทั้งอาจารย์ฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา มาแนะนำให้ความรู้ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

8 เม.ย.56

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้จบหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2556 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี

ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ ณ ลานหน้าอาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2555 โดยมีกิจกรรม เช่น ทำบุญตักบาตร จับสลาก การแสดงของนักศึกษาแผนกต่าง ๆ และซานต้าที่มาสร้างสีสันให้กับงาน

ภาพกิจกรรม คลิกที่นี่

คลิปวิดีโอ คลิกที่นี่

 

books to come

 

ผู้เข้าชม Help filling N400 Form